SPRACOVANIE SUROVÍN A ZÍSKAVANIE KRITICKÝCH KOVOV

POPULARIZÁCIA VEDY

PRÍPRAVA PROJEKTOV

V rámci našich výskumných aktivít máme bohaté skúsenosti so spracovaním rôznych odpadových surovín obsahujúcich kovy pomocou bakteriálnych procesov. Venovali sme sa spracovaniu použitých batérií (Ni-Cd, alkalické, Li-ion), ako aj použitých dosiek plošných spojov z počítačov a LED monitorov s cieľom extrahovať z nich kovy. Hľadáme spôsoby, ako využiť bakteriálne procesy v čo najširšom merítku v priemysle, vrátane nášho patentovaného procesu bio-morenia plechov. Naším cieľom je spracovať odpady s priamou produkciou komerčne zaujímavých produktov. V súčasnosti sa venujeme výrobe rôznych nanočastíc

Pripravili a viedli sme popularizačné aktivity s dôrazom na environmentálne vedy pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v centrách voľného času a na školách. Aktivity zahŕňali aj vedenie stredoškolskej odbornej činnosti pre študentov gymnázií. Naše spolupráce zahŕňali Centrum voľného času Domino v Košiciach, prednášky pre gymnáziá ako napríklad Gymnázium J.A. Komenského, Gymnázium Poštová, Gymnázium Alejová v Košiciach, alebo Strednú zdravotnú školu v Košiciach.
Okrem toho máme skúsenosti s popularizáciou vedy v rámci akcií

Disponujeme viac ako 14-ročnými skúsenosťami v hodnotení projektov pre rôzne európske inštitúcie, vrátane Európskej komisie, Európskej vedeckej nadácie a Nadácie pre vedu a technológiu v Portugalsku. Hodnotenia spadajú do programov ako sú FP7 – PEOPLE-IIF-IEF-IOF v paneli Životné prostredie, H2020 v rámci programu MSCA-IF v paneli Životné prostredie, WASTE, ITN, RISE, H2020-SC5-2018-2; H2020-LC-CLA-2 v oboch kolách, H2020-SC5-2019-2; H2020-LC-CLA-2019-2, H2020-LC-SC3-2020-RES-RIA, H2020-LC-SC3-2020-Joint-Actions-1, Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU), a hodnotenie projektov v programe Horizon Europe