PROJECT DEVELOPMENT

Disponujeme viac ako 14-ročnými skúsenosťami v hodnotení projektov pre rôzne európske inštitúcie, vrátane Európskej komisie, Európskej vedeckej nadácie a Nadácie pre vedu a technológiu v Portugalsku. Hodnotenia spadajú do programov ako sú FP7 – PEOPLE-IIF-IEF-IOF v paneli Životné prostredie, H2020 v rámci programu MSCA-IF v paneli Životné prostredie, WASTE, ITN, RISE, H2020-SC5-2018-2; H2020-LC-CLA-2 v oboch kolách, H2020-SC5-2019-2; H2020-LC-CLA-2019-2, H2020-LC-SC3-2020-RES-RIA, H2020-LC-SC3-2020-Joint-Actions-1, Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU), a hodnotenie projektov v programe Horizon Europe v rámci výziev v programoch Twinning, MSCA, Doctoral network, Staff Exchange a ďalších. Okrem toho máme skúsenosti s monitorovaním európskych projektov po ich ukončení.
Školíme rôzne tímy v písaní zahraničných projektov a príprave podkladov pre rôzne zahraničné vedecké projekty.