Pozývame vás na 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Biotechnológie a kovy, ktorej cieľom je poskytnúť priestor pre odborníkov z rôznych oblastí na diskusiu o najnovších trendoch využitia environmentálnych technológií a biotechnológií pri úprave a spracovaní prírodných surovín, získavaní kovov, spracovaní odpadov a ochrane životného prostredia.
Odborníci z akademickej praxe aj priemyslu sú vítaní na konferencii, ktorá sa bude konať vo Vysokých Tatrách, na Slovensku, 10. – 11.10. 2024.

ORGANIZÁTORI

VÝBORY

VEDECKÝ VÝBOR

Magdaléna Bálintová (Technická univerzita v Košiciach, Slovensko)
Bokányi Ljudmilla (University of Miskolc, Maďarsko)
Čablík Vladimír (VŠB–TU Ostrava, Česká republika)
Hredzák Slavomír (Slovenská akadémia vied, v.v.i., Slovensko)
Kupka Daniel (Slovenská akadémia vied, v.v.i., Slovensko)
Matušíková Ildikó (Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko)
Nowak Kinga Anna (Cracow University of Technology, Poľsko)
Rowson Neil (University of Birmingham, Veľká Británia)
Saternus Mariola (Silesian University of Technology, Poľsko)
Šimonovičová Alexandra (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko)
Ubaldini Stefano (National Research Council, Taliansko)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Luptáková Alena (predseda) (Ústav geotechniky SAV, v.v.i., Košice)
Sedláková Jana (podpredseda) (Fakulta prírodných vied UCM, Trnava, ALGAJAS s.r.o, Košice)

Bártová Zuzana (Ústav geotechniky SAV, v.v.i., Košice)
Hagarová Lenka (Ústav geotechniky SAV, v.v.i., Košice)
Hroncová Jana (Ústav geotechniky SAV, v.v.i., Košice)
Jáger Dávid (Ústav geotechniky SAV, v.v.i., Košice)
Mačingová Eva (Ústav geotechniky SAV, v.v.i., Košice)
Matisová Ľubica (Ústav geotechniky SAV, v.v.i., Košice)

Hančinský Richard (Fakulta prírodných vied UCM, Trnava)
Sinčák Miroslava (Fakulta prírodných vied UCM, Trnava)

REGISTRÁCIA

Prosíme, stiahnite si predbežnú prihlášku a vyplnenú ju pošlite na adresu luptakal@saske.sk najneskôr do 15.5.2024 Predĺžené do 21.6.2024

Stiahnúť predbežnú prihlášku

ČLÁNOK V ZBORNÍKU

Príspevky budú po recenzii publikované v e-zborníku. Vybrané príspevky budú po konferencii publikované v odbornom časopise Nova Biotechnologica et Chimica (indexovaný v databáze Scopus). Články musia byť zaslané v angličtine.

Vzor článku (stiahnuť)

Články do zborníka pošlite na e-mailovú adresu jencarova@saske.sk a v kópii na adresu macingova@saske.sk do 14.9.2024

VLOŽNÉ

Vložné na konferenciu zaplatené do 30.6.2024 je 250,- EUR (študenti 200,- EUR). Po 30.6.2024 je vložné 280,- EUR (študenti 230,- EUR).

Konferenčný poplatok zahŕňa e-zborník, občerstvenie počas všetkých kávových prestávok, 2x obed, 1x večeru, účasť na všetkých sekciách a konferenčné materiály. Špeciálne stravovacie požiadavky (alergie alebo intolerancie) prosím nahláste priamo pri rezervácii ubytovania. Pokiaľ nebudete mať ubytovanie v kongresovom centre SAV Akadémia, nahláste špeciálne stravovacie požiadavky priamo organizačnému tímu na adresu luptakal@saske.sk.

DETAILY PLATBY

ALGAJAS s.r.o.
Pražská 470/16, 04011 Košice
IČO: 55 640 958
DIČ: 2122044298

Bankové spojenie:
Fio banka, a.s. Dunajská 1, 81108 Bratislava
IBAN: SK16 8330 0000 0023 0262 8388
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: 24
Informácia pre prijímateľa: Meno a priezvisko účastníka/účastníkov, za ktorých sa platilo
ALGAJAS s.r.o. nie je platcom DPH.

STORNO
V prípade storna do 31.8.2024 vrátime 80% z poplatku, do 30.9.2024 vrátime 50% z poplatku. Po 30.9.2024 už nie je možné vrátiť zaplatené vložné.

MIESTO KONANIA

Konferencia Biotechnológie a kovy sa bude konať v kongresovom centre SAV AKADÉMIA vo Vysokých Tatrách, v Starej Lesnej, krásnom horskom rezorte na severe Slovenska, ktorý má dobré spojenie verejnou dopravou. Viac informácií (stiahnúť).

UBYTOVANIE

Ubytovanie pre účastníkov konferencie ponúka priamo aj kongresové centrum SAV AKADÉMIA. V prípade záujmu o ubytovanie v tomto centre, môžu účastníci kontaktovať priamo rezervačné oddelenie hotela na emailovej adrese recepcia@kcacademia.sk alebo na telefónnom čísle +421 52 4467 464 (alebo +421 52 4467 465, +421 52 4467 466). Pre získanie ubytovacej zľavy 10% je potrebné v rámci komunikácie spomenúť, že ubytovanie je pre účastníka konferencie Biotechnológie a kovy.

https://kcacademia.sav.sk/cenniky/cennik-ubytovania-a-stravovania/

PROGRAM

Stiahnúť program (program bude aktualizovaný v septembri 2024)

SPONZORSTVO

Ponúkame viaceré možnosti spozorovania konferencie. V prípade záujmu finančne podporiť konferenciu, prosím kontaktujte predsedu alebo podpredsedu organizačného výboru luptakal@saske.sk alebo jana.sedlakova.fpv@ucm.sk

SPONZORI KONFERENCIE

KONTAKTY

Ing. Alena Luptáková, PhD.
Oddelenie minerálnych biotechnológií, Ústav geotechniky SAV, v.v.i.
Watsonova 45, 040 01 Košice, Slovenská republika
Tel.: +421-55-7922622, Fax: +421-55-7922604
E-mail: luptakal@saske.sk

prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
Ústav chémie a environmentálnych vied, Fakulta prírodných vied, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Tel.: +421 905 245 200
E-mail: jana.sedlakova.fpv@ucm.sk, jana.sedlakova@algajas.com