TVORBA BIOTECHNOLÓGIÍ

Vyvíjame vlastné biotechnológie, ktoré nielen posúvajú priemysel vpred a zachovávajú hi-tech štandardy súčasných technológií, ale sú zároveň trvalo udržateľné a šetrné k životnému prostrediu.

Testujeme inovačné nápady pre malé a stredné firmy a poskytujeme podporu spoločnostiam pri príprave európskych projektov, ktoré využívajú aspoň čiastočne environmentálne biotechnológie. Konkrétne ponúkame:
– Predprojektový výskum
– Prípravu projektových dokumentov
– Realizáciu dohodnutých úloh v projekte

TESTOVANIE INOVAČNÝCH NÁPADOV

POPULARIZÁCIA VEDY

Popularizujeme výskum a organizujeme stretnutia s cieľom rozšíriť vedecké poznatky medzi deťmi aj dospelými. Snažíme sa prepojiť akademický výskum s konkrétnym praktickým využitím v priemysle.

Ponúkame školenia venované príprave a písaniu európskych projektov.

ŠKOLENIA

KONZULTÁCIE

Ponúkame konzultácie pre firmy s cieľom optimalizovať ich súčasné procesy s ohľadom na udržateľnosť. Navrhujeme, kde v existujúcich postupoch je možné využiť potenciál mikroorganizmov a inovovať zaužívané technológie s cieľom šetriť prírodné, surovinové a finančné zdroje.