POPULARIZÁCIA VEDY

Pripravili a viedli sme popularizačné aktivity s dôrazom na environmentálne vedy pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v centrách voľného času a na školách. Aktivity zahŕňali aj vedenie stredoškolskej odbornej činnosti pre študentov gymnázií. Naše spolupráce zahŕňali Centrum voľného času Domino v Košiciach, prednášky pre gymnáziá ako napríklad Gymnázium J.A. Komenského, Gymnázium Poštová, Gymnázium Alejová v Košiciach, alebo Strednú zdravotnú školu v Košiciach.

Okrem toho máme skúsenosti s popularizáciou vedy v rámci akcií ako Detská univerzita Technickej Univerzity v Košiciach (Sme tu pre deti), Leto s nápadom – univerzitná letná škola pre stredoškolských študentov, Noc výskumníkov, Noc kostolov, Ako sa robí veda, Vedecká kaviareň v Košiciach, TEDx, Elektrárňa Piešťany, Bašta Bardejov, Christiania Prešov.