O NÁS

Sme spoločnosť, ktorej cieľom je využívať bohaté skúsenosti z výskumu v oblasti environmentálnych biotechnológií a aplikovať ich v praxi. Naše aktivity sú zamerané na využitie biotechnologických postupov pri spracovaní anorganických surovín, vrátane odpadov, s úmyslom získavať komerčne atraktívne produkty pri minimálnom vplyve na životné prostredie. Snažíme sa rozumne kombinovať existujúce biotechnologické postupy a vyvíjať technológie, ktoré by spracovali celú vstupnú surovinu a generovali čo najviac hodnotných produktov, pričom produkcia odpadov by bola minimálna až žiadna. Náš cieľ spočíva v získavaní surovín tam, kde sa doteraz nečakali – v odpadoch a pôde. Táto snaha je perspektívna najmä vzhľadom na neustále narastajúci nedostatok kritických surovín v priemysle.
Okrem toho poskytujeme malým a stredným podnikom možnosť otestovať ich nápady v našom laboratóriu a pripraviť podklady potrebné pre žiadosť o európske projekty.
Zároveň sa snažíme ukázať šírku možností, ktoré ponúkajú environmentálne biotechnológie aj prostredníctvom rôznych popularizačných aktivít, zameraných na deti aj dospelých.

Našou víziou je čerpať inšpiráciu priamo z prírody a vyvíjať technológie s eleganciou akú by príroda sama navrhla. S obrovským nadšením sa venujeme objavovaniu prírodných princípov, najmä v oblasti interakcií mikroorganizmov s kovmi, bez ohľadu na to, či sa tieto kovy nachádzajú v rudách alebo v odpadoch. Hľadáme spôsoby ako tieto vedomosti využiť v prospech človeka, ale s úctou voči ostatným organizmom.

NAŠA VÍZIA