CONTACT INFORMATION

ALGAJAS s.r.o

Pražská 470/16

040 11 Košice

Slovakia

prof. RNDr. Jana Sedláková PhD.

jana.sedlakova@algajas.com

Mgr. Ondrej Sedlák

ondrej.sedlak@algajas.com